čtvrtek 10. července 2014

Socializace dítěte

Tentokrát bych Vám chtěla napsat pár řádek o tom, co je to socializace a jak je pro děti důležité trávit čas s vrstevníky na jiné „půdě“ než doma. Proč je to pro děti velkým přínosem a jak jim můžeme pomoci lépe se připravit, vyzkoušet nové situace a role, které na ně s přibývajícím věkem čekají.


Socializace je procesem celoživotním, nekončícím.
Zjednodušeně lze socializaci postupného proměňování člověka z bytosti biologické na společenskou. Chápáno tedy, jako postupné přijímání a přizpůsobování se požadavkům a podmínkám dané společnosti, ve které se nacházíme.

Člověk je tvorem společenským, proto je naprosto přirozené, že vyhledává společnost a chce někam patřit. Našim prvním místem, kde opravdu patříme a plníme určitou roli, je rodina. Rodina má možnost (úkol) ovlivňovat vývoj dítěte po všech stránkách. Právě ona je prvním nejpřirozenějším místem, kde se jedinci dostává uspokojení základních psychických potřeb.

S věkem dítěte roste i jeho potřeba po poznání a objevování nových věcí, lidí, prostředí. Většina dětí se poprvé setká s vrstevníky až s nástupem do mateřské školy, každé dítě se s tímto krokem vypořádává jinak. Jsou děti, které projdou touto životní změnou bez větších zakolísání a jiné si těžko zvykají na režim, požadavky, odloučení od rodiny a v neposlední řadě na nové kamarády. Už to není jenom čas trávený doma s maminkou a děláním činností, které si volí samo. Je to čas, který je nějakým způsobem cíleně řízen a pozornost se nevztahuje pouze na něj, ale na dalších pětadvacet dětí. Dítě se musí přizpůsobit a přijmout novou roli. Děti, které se poprvé setkávají s dětským kolektivem až v těchto institucionálních zařízeních se s touto roli sžívají mnohem hůře. 

Velká změna nastane i pro tělesnou schránku, která musí bojovat proti velkému počtu bacilů a virů. Větší polovina dětí, které začnou navštěvovat Mateřskou školu, jsou první rok více doma než v MŠ. Postupně se situace mění a tělo si na nové „jiné“ prostředí zvyká a umí s tímto prostředím lépe bojovat.


Jeden ze způsobu, jak dítěti usnadnit nástup do mateřských škol a jiných zařízení s větším počtem dětí a dospělých, je navštěvovat průběžně veřejná pískoviště, hřiště, koutky, herny a jiné. Dítě se touto cestou dostává do styku s vrstevníky, byť je v počátku nepotřebuje jako partnery ke hře, ale pouze jako „objekty“, které vnímá jako někoho, s kým se musí rozdělit, na koho musí brát ohled, byť se mu to mnohdy nelíbí. Takovýmto způsobem okoukává mnoho nového (učí se nápodobou) a pomalu se učí vystupovat v nové roli kamaráda. 

Dalším přínosem je to, že maminka je vždy na blízku a dává dítěti neustále pocit bezpečí a jistoty, kterou tak moc v tomto věku potřebují. Díky tomu, že je dítě často v dětském kolektivu již před nástupem do MŠ, stává se odolnějším, umí lépe bojovat s běžnými „mrzutostmi“, jako jsou rýma, nachlazení. Stává se odolnějším, jistějším nejen po stránce fyzické, ale i duševní. 

Cítí se jistěji, sebevědoměji a pozdější odluky snáší mnohem lépe. 

Autor: Míša

Žádné komentáře:

Okomentovat